YÜKSEK KARİYER YOS KURSU

Avrupa ve Balkanlardaki üniversiteler ile yarışacak hale gelen Türk üniversiteleri Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaya başladı. Türkiye’ deki üniversitelerde okumak isteyen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin girebilecekleri sınav “YÖS” (Yabancı Öğrenci Sınavı)' dır. Türkiye’ye komşu ve komşu olmayan Irak, İran, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsveç, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Çin, Japonya, Azerbaycan Ukrayna, Rusya ve Gürcistan, Afrika, Avrupa ve Asya daki ülke vatandaşı gençlerin de tercihi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri olmaya başlandı. Uzun yıllardır “YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan YÜKSEK KARİYER YÖS EĞİTİM KURUMLARI; Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacakları sınavlar hakkında sorularını her zaman yanıtlamaktan memnuniyet duymaktadır.

YÜKSEK EĞİTİM KURUMLARI; Eğitim hizmetlerinin yanı sıra üniversite sınavları sonrasında öğrencilerini yalnız bırakmamaktadır. Ücretsiz olarak verilecek rehberlik hizmetlerimizden bazıları,

    Üniversite ve bölüm araştırması

    Üniversite kontenjanlarının takibi

    Üniversite ek kontenjanlarının takibi

    Kayıt belgelerinin hazırlanması

     Üniversitelerle irtibat kurulması

YÜKSEK KARİYER YÖS EĞİTİM KURUMLARI;
Eğitim salonlarımız 8 (sekiz) kişilik- 15 (onbeş) kişilik gruplar halinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre tasarlanmış olup, zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde; IQ (intelligence quotient), Matematik, Geometri, Türkçesi yetersiz yabancılara (6 kur Türkçe Kursu hediye)

    IQ (Zekâ katsayısı, Mantıksal düşünme, Zekâ Kullanımı);

    Matematik (Temel matematiksel kavramlar)

    Geometri;

    Türkçe kursu (6 kur Eğitim)

    İkamet izin işlemleri (bir yıl+1 daha uzatma imkânı)

YÜKSEK KARİYER YOS KURSU

YÖS Eğitimi      :8 ay, 650 saat + Yabancılar için (6 kur Türkçe) Hediye

YÖS Dersleri     : Matematik, Geometri, IQ + (Ders Etütleri, Soru Çözümleri, Sınav Denemeleri)

YÖS Materyal   :YÖS Kitapları (Matematik, Geometri, IQ)

YÖS Haftalık    :Matematik 10 saat, Geometri 2 saat, IQ 4 saat, Etüt 3 saat, Hediye Türkçe 6 saat

YÖS Grupları    :Hafta içi sabah/ hafta içi öğlen ve Hafta sonu

YÖS EĞİTİM GRUPLARI

Eylül- 2022 Dönemi açılacak gruplar: (8 ay 650 saat)              

a)Hafta içi sabah / öğlen : 05 Eylül 2022 de başlar  - 27 Nisan 2023 de biter

b)Hafta sonu                  : 10 Eylül 2022 de başlar  - 30 Nisan 2023 de biter 

Kasım- 2022 Dönemi açılacak gruplar: (7 ay 550 saat)                           

a)Hafta içi sabah / öğlen: 07 Kasım 2022 de başlar- 25 Mayıs 2023 de biter

b)Hafta sonu                 : 12 Kasım 2022 de başlar- 28 Mayıs 2023 de biter 

Ocak- 2023 Dönemi açılacak gruplar: (6 ay 450 saat)

a)      Hafta içi sabah / öğlen             : 02 Ocak 2023 de başlar- 31 Haziran 2023 de biter

b)      Hafta sonu                                 : 06 Ocak 2023 de başlar- 28 Haziran 2023 de biter

YÖS 2023 ÜCRETLERİ

1.350-Usd veya (19.500-Türk lira Karşılığı dır), Peşin %30 İndirimli Ücret: 945-Usd veya 13.700-Türk lira

YÖS- 2023 SINAV DÖNEMİ ERKEN KAYIT AVANTAJI

4. Ay Nisan Önceki sene ücreti    : 650-Usd  veya  (  9.400- Türk lira)

5. Ay Mayıs        %50 İndirimli   : 675-Usd  veya  (  9.800- Türk lira)

6. Ay Haziran    %45 İndirimli   : 750-Usd  veya  (10.875- Türk lira)

7. Ay Temmuz   %40 İndirimli   : 810-Usd  veya  (11.745- Türk lira)

8. Ay Ağustos     %35 İndirimli   : 880-Usd  veya  (12.760- Türk lira)

9. Ay Eylül          %30 İndirimli   : 945-Usd  veya  (13.700- Türk lira) 

Taksit seçeneği: Taksitli ücret 225 usd x 6 Ay veya 3.265-TL x 6 Ay 

YUKSEK KARIYER YOS COURSE

Turkish universities, which have come to compete with universities in Europe and the Balkans, have started to be among the first choices of foreign students living in Turkey and wanting to come to Turkey. Foreign students who want to study at universities in Turkey can take the exam "YÖS" (Foreign Student Exam). Turkey, neighboring and non-neighboring countries such as Iraq, Iran, Bulgaria, Albania, Greece, as well as England, France, Sweden, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, China, Japan, Azerbaijan, Ukraine, Russia and Georgia, Africa, Europe and Asia Turkey's leading universities started to be preferred by the young citizens of the country. YUKSEK KARIYER YOS EDUCATIONAL INSTITUTIONS, which have been preparing students for the "YÖS" exam for many years; He is always pleased to answer the questions of foreign students about the exams they will attend.

YUKSEK KARIYER EDUCATIONAL INSTITUTIONS; In addition to educational services, it does not leave its students alone after university exams. Some of our free guidance services, 

    University and department research

    Follow-up of university quotas

    Follow-up of university additional quotas

    Preparation of registration documents

    Liaising with universities

YUKSEK KARIYER YOS EDUCATIONAL INSTITUTIONS;

Our training halls are designed according to social distance and hygiene rules in groups of 8 (eight) people - 15 (fifteen) people, accompanied by rich materials, experienced trainers who have a master's degree in their field (they can speak at least two foreign languages); Foreigners with insufficient IQ (intelligence quotient), Mathematics, Geometry,  Turkish (6 course Turkish course as a gift) 

    IQ (Intelligence quotient, Logical thinking, Intelligence Usage);

    Mathematics (Basic mathematical concepts)

    Geometry;

 Turkish course (6 courses Education) Residence permit procedures (one year+1 more extension possible) 

YUKSEK KARIYER YOS COURSE

YÖS Education: 8 months, 650 hours + Gift for foreigners (6 courses in Turkish)

YÖS Courses: Mathematics, Geometry, IQ + (Lesson Studies, Question Solutions, Exam Essays)

YÖS Material: YÖS Books (Mathematics, Geometry, IQ)

YÖS Weekly: Mathematics 10 hours, Geometry 2 hours, IQ 4 hours, Study 3 hours, Gift Turkish 6 hours 

YOS EDUCATION GROUPS

Groups to be opened in September- 2022 Period: (8 months 650 hours)

a) Weekday morning / noon : starts on         05 September 2022- ends on 27 April 2023

b) Weekend                        : starts on         10 September 2022- ends on 30 April 2023 

Groups to be opened in November- 2022 Period: (7 months 550 hours)

a) Weekday morning / noon: starts on         07 November 2022- ends on 25 May 2023

b) Weekend                       : Starts on         12 November 2022- ends on 28 May 2023 

Groups to be opened in January- 2023 Period: (6 months 450 hours)

a) Weekday morning / noon      : starts on         02 January 2023- ends on 31 June 2023 

YÖS 2023 FEES

1.350-Usd or (19.500-Turkish lira), 30% Discounted Fee in Advance: 945-Usd or 13.700-Turkish lira

YÖS- 2023 EXAM PERIOD EARLY REGISTRATION ADVANTAGE

4 th Month April Previous year fee             : 650-Usd or (  9.400- Turkish lira)

5 th Month May                50% Discount   : 675-Usd or (  9,800- Turkish lira)

6 th Month June               45% Discount   : 750-Usd or (10,875- Turkish lira)

7 th Month July                40% Discount   : 810-Usd or (11.745- Turkish lira)

8 th Month August            35% Discount   : 880-Usd or (12,760- Turkish lira)

9 th Month September      30% Discount   : 945-Usd or (13.700- Turkish lira) 

*Installment option: Installment fee 225 USD x 6 Months or 3.265-TL x 6 Months 

Kayıt için gerekli belgeler; 

* Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Mavi Kart veya Pasaport fotokopisi 

* Bir adet vesikalık resim 

* Kayıt Formu (kayıt sırasında düzenlenir) 

 İletişim Bilgileri 

Merkez (Maltepe): Cevizli Mahallesi Bağdat cd. No:460 Kat:3 Maltepe/İstanbul 

Tel: +90 216 383 77 03 +90 216 370 55 82 +90 383 66 38   

WhatsApp 0530 645 46 41 

Şube (Şişli):19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. No 168 /A Kat :2 Şişli /İstanbul 

Tel: +90 212 296 40 00 

WhatsApp 0552 383 77 03     

Web: www.yuksekkariyer.comwww.yuksekkariyer.com.tr    

E-mail: info@yuksekkariyer.com.tr , info@yuksekkariyer.com  

YÖS Sınavı nedir?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelere girmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Yabancı uyruklu öğrenciler bu sınavdan aldıkları geçerli olan puan ile Türkiye'deki üniversitelere başvuru yaparken kullanabilirler.  

Bu sınav 2010 yılına kadar ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılırken 2010 yılından sonra her üniversite kendi sınavını yaparak YÖS sınavını üniversiteler üstlenmiştir. YÖS sınavında genellikle 80 soru sorulmaktadır 

YÖS merkezi bir sınav mı? 

YÖK’ün kararı ile belirlenen yabancı uyruklu öğrenci kabul şartlarına göre her üniversite yabancı uyruklu öğrenciler için uyguladıkları sınavdır. Merkezi bir sınav değildir. İleriki yıllar nasıl olacağı belli değil.  

Hangi üniversiteler YÖS sınavı yapıyor? 

Birçok devlet ve vakıf (özel) üniversiteler bu sınavı kendileri yapmaktadır. 

YÖS sınavı ne zaman yapılıyor? 

Öğrenciler üniversitelerin yayınladığı tarihlere göre başvuru yaparak sınava girmektedirler.

 YÖS sınavı hangi dilde yapılıyor? 

Bu sınavda genel dil bilgisine çok fazla gerek duyulmamaktadır. Fakat soru açıklama kısımları Türkçe olmak üzere (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, …vb) birçok dilde yapılmaktadır.

 YÖS sınavının içeriği nedir? 

80 soru (matematik, geometri ve IQ konuları) vardır. Genellikle 40-45 matematik ve geometri soruları 

– Diğer kalan kısımda ise IQ soruları bulunmaktadır. 

Genel Çizelge: IQ: 40 

Matematik: 25 

Geometri: 15 

Fakat bazı üniversiteler fen, genel kültür, Türkçe gibi derslerden de sorumlu tutmaktadır. Yani hesaplama değişkenlik göstermektedir. 

Bazı üniversitelerde 4 yanlış 1 doğruyu götürürken, bazı üniversiteler de götürmemektedir. Önceden üniversiteye göre detaylı bir araştırma yapmak daha sağlıklı olacaktır.  

YÖS’ün geçerlilik süresi nedir? 

Her üniversite de değişkenlik göstermektedir. Bazı kurumlar sınav sonuçlarını 2 yıl kabul ederken bazıları 1 yıl süreli olarak kabul etmektedir.