Yüksek Kariyer Eğitim Kurumları "Tercümanlık Kurs programı"

İngilizce -Türkçe, Türkçe – İngilizce Tercümanlık programı,

Almanca-Türkçe, Türkçe – Almanca Tercümanlık programı

Rusça -Türkçe, Türkçe – Rusça Tercümanlık programı

Arapça-Türkçe, Türkçe – Arapça Tercümanlık Program,

Diğer dillerden de Tercümanlık programları mevcut olmaktadır

 

Tercümanlık, dillerin çeviri teorisi, kültürü, tanımı ve uygulaması ile ilgilenen bir çalışma alanıdır. Çeviriyi sadece kültürlerarası aktarım olarak değil, aynı zamanda kültürlerarası iletişim olarak da incelediği için, karşılaştırmalı edebiyat, kültürel çalışmalar, cinsiyet çalışmaları, bilgisayar bilimi, tarih, dilbilim, felsefe gibi diğer bilgi alanlarına da değinen bir disiplinler arası olarak da tanımlanabilir.

Çeviri çalışmaları genellikle Tercümanlık ile eşleştirilir, ancak ikisi ayrı alanlardır. Günümüzün çok kültürlü ve çok dilli toplumu diller ve kültürler arasında etkili, verimli ve empati iletişim gerektirdiğinden çeviri becerileri her zamankinden daha önemli ve cazip hale gelmektedir.

Tercümanlık Kurs Programın Süresi Kaç Yıldır?

Tercümanlık, eğitimi 4 yıl (8 seviye) sürecek bir kurs programıdır. Bu eğitim programına kaydolan bireyler için uzun sürecek ve gayret gerektiren bir meslek olup bilgi beceri ve yetkinlik bakımında uğraş gerektirir.

a) 1. – 4. (dört dönem= 2 yıl) Seviyelere Katılanlar, “Temel” ve “Tercümanlık Temel Seviye Meslek Yeterliktik Katılım Belgesi” verilir ve bu kurs Program mezunları “Çeviri-Tercüman” meslek unvanını alır.

 

b) 5. – 8. (dört dönem= 2 yıl) seviyelerinde, “İleri” ve “Tercümanlık ileri seviye Meslek Yeterliktik Katılım Belgesi” verilir ve bu kurs Program mezunları “Tercüman” meslek unvanını alır.

Bilgi; Bir iş veya öğrenme alanına ait orta düzeyde kuramsal ve işlemsel, orta düzeyin üzerinde olgusal bilgiye sahip olmadır.

Beceri; Bir iş veya öğrenme alanına özgü iş ve işlemleri yerine getirmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla bilişsel ve uygulamalı becerilere sahip olmadır.

Yetkinlik; Öngörülebilir, ancak değişime açık ortamlarda, görevleri tamamlamak için tam sorumluluk alma Başkalarının yürüttüğü sıradan görevlerin gözetimini yapma, bu görevlerin değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde sınırlı sorumluluk alma Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarını karşılama ve rehberlik eşliğinde ileriye yönelik öğrenme hedeflerini belirleme Bir iş veya öğrenme alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile etik meseleler ve toplumsal sorunların ilişkisi konusunda farkındalığa sahip olmasıdır.

Bu eğitimin Programın eğitim düzeyine göre seviyelendirilmesi durumunda aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır Eğitimler bu seviye ve eğitim düzeyine göre verilmektedir.; 

1.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Kendisi ve çevresine ilişkin genel bilgiye sahip olma

Beceri

Basit görevleri yerine getirmek için gerekli temel beceriye sahip olma

Yetkinlik

Basit görevleri rehberlik ve gözetim altında gerçekleştirme

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge Türü

En az Okur/yazar olmak/ yetişkin olmak /                  1.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

 

2.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanına ait başlangıç düzeyinde olgusal bilgiye sahip olma

Beceri

Basit görevleri gözetim altında sınırlı özerklik ile gerçekleştirme Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarının farkında olma

Yetkinlik

Basit görevleri rehberlik ve gözetim altında gerçekleştirme

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge Türü

En az İlk Öğretim Mezunu olmak /yetişkin grubunda olmak /2.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

 

3.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanına ait başlangıç düzeyinde kuramsal, orta düzeyde olgusal bilgiye sahip olma

Beceri

Görevleri yerine getirmek ve problem çözmek için, gerekli veri, yöntem ve araç-gereçleri seçip kullanma becerisine sahip olma

Yetkinlik

Görevleri yerine getirmede sorumluluk alma Değişen şartları dikkate alarak görevi tamamlama Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarını rehberlik eşliğinde belirleme ve karşılama

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge Türü

En az Orta Öğretim Mezunu/Yetişkin olmak             3.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

4.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanına ait orta düzeyde kuramsal ve işlemsel, orta düzeyin üzerinde olgusal bilgiye sahip olma

Beceri

Bir iş veya öğrenme alanına özgü iş ve işlemleri yerine getirmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla bilişsel ve uygulamalı becerilere sahip olma

Yetkinlik

Öngörülebilir, ancak değişime açık ortamlarda, görevleri tamamlamak için tam sorumluluk alma Başkalarının yürüttüğü sıradan görevlerin gözetimini yapma, bu görevlerin değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde sınırlı sorumluluk alma Hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında öğrenme ihtiyaçlarını karşılama ve rehberlik eşliğinde ileriye yönelik öğrenme hedeflerini belirleme Bir iş veya öğrenme alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile etik meseleler ve toplumsal sorunların ilişkisi konusunda farkındalığa sahip olma

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge Türü

En az lise Mezunu                                                           4.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

 

5.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanının sınırlarının farkında olarak, bu alana özgü, kapsamlı, kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olma

Beceri

Sınırları belirlenmiş soyut ve somut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmede gerekli, kapsamlı, bilişsel ve uygulamalı becerilere sahip olma

Yetkinlik

Öngörülemeyen değişikliklerin olduğu ortamlarda yönetim ve gözetim görevi yapma Kendisinin ve başkalarının başarım düzeyini değerlendirme ve geliştirme Projelerin yönetimi dâhil iş veya öğrenme ortamlarında işleme dair etkileşimde bulunma Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kapsamına ve bu kapsamın örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda genel farkındalığa sahip olma Bir iş veya öğrenme alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile toplumsal ve etik meseleler ve sorumluluklar ilişkisinin farkında olma

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge :

En az Ön lisans Mezunu                                                     5.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

6.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma

Beceri

Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli, uzmanlık ve yenilik niteliği gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olma

Yetkinlik

Öngörülemeyen iş veya öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları, araçlarının uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde bulunurken toplumsal ve etik değerlerin farkında olma

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge

Lisans Mezunu                                                                       6.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

 

7.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanında, özgün fikirlerin ve/veya araştırmanın temelini oluşturan ve bir kısmı en ileri düzeydeki ihtisas bilgisine sahip olma Alanındaki ve alanının ilişkili olduğu değişik alanların ara yüzündeki bilgi meselelerinde sorgulayıcı yaklaşıma sahip olma

Beceri

Bir iş veya öğrenme alanında yeni bilgi ve yöntemleri geliştirmek ve farklı alanlardan bilgiyi bütünleştirmek için yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetlerinde sorun çözmede ileri düzeyde beceriye sahip olma İleri araştırma işlemlerinin kıvranılması, tasarlanması, uygulanması ve uyarlanmasını yapma becerisine ekip üyesi veya kısmen özerk olarak sahip olma

Yetkinlik

Öngörülemeyen, karmaşık ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş veya öğrenme ortamlarını yönetme ve dönüştürme Karmaşık bir ortamda değişimi yönetme tecrübesine sahip olma Meslekî bilgi ve uygulamaya katkı yapmak ve/veya takımların stratejik başarım düzeyini değerlendirmek için sorumluluk alma Bir iş veya öğrenme alanına ve alanlar arasındaki arayüz bilgisine yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kavram, politika, araçlar ve uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda liderlik yapma Bir iş veya öğrenme alanında, toplumsal ve etik meseleleri ve sorumlulukları dikkate alarak bilgiyi bütünleştirme ve yargıda bulunma

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge

Yüksek Lisans Mezunu                                                         7.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

 

8.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

Bilgi

Bir iş veya öğrenme alanındaki kuram, uygulama, yöntem ve tekniklerin en ileri düzeydeki sistematik bilgisine ve sorgulayıcı analiz yapacak kapasiteye sahip olma Bir iş veya öğrenme alanıyla ilişkili olarak farklı iş veya öğrenme alanlarında en ileri düzeydeki ara yüz bilgisine sahip olma

Beceri

Bir iş veya öğrenme alanındaki en ileri düzeydeki araştırma ve/veya yenilikte kritik sorunları çözmek, mevcut bilgiyi veya meslekî uygulamayı genişletmek ve yeniden tanımlamak için sentez ve değerlendirmeyi de kapsayan en ileri düzeydeki bilgi, yöntem ve teknikleri kullanmayı gerektiren uzmanlaşmış becerilere sahip olma İleri araştırma süreçlerinin kıvranılması, tasarlanması, uygulanması ve uyarlanmasını yapma becerisine özerk olarak sahip olma Alanında ortaya çıkan, farklı alanlardaki yöntem ve yaklaşımların kullanımını da gerektiren yeni ve karmaşık sorunları çözme becerisine sahip olma

Yetkinlik

Güçlü bir yetkinlik, yenilik, özerklik, bilimsel ve meslekî tutarlılığa sahip olma ve araştırma dâhil iş veya öğrenme ortamlarındaki en ileri seviyedeki yeni fikirlerin ve süreçlerin geliştirilmesinde yetkin olduğunu gösterme Bir iş veya öğrenme alanındaki mevcut bilgi veya meslekî uygulamanın yeniden tanımlanmasına veya genişletilmesine imkân veren yeni ve özgün yaklaşımların geliştirilmesinde liderlik yapma Bir iş veya öğrenme alanına ve alanlar arasındaki ara yüz bilgisine yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının öngörülmeyen, karmaşık ve yenilik gerektiren ortamlarda geliştirilmesine, örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla desteklenmesine ilişkin konularda özgün politika ve uygulamalar geliştirme Bir iş veya öğrenme alanında, toplumsal ve etik meseleleri ve sorumlulukları dikkate alarak yeni bilgi üretme

Kişinin Eğitim Düzeyi / Belge:

Doktora Mezunu                                                                  8.Seviye Tercümanlık Kurs Katılım Belgesi

Tercümanlık Kurs Programının süresi ne kadardır?

1– 4. (dört dönem= 2 yıl) “Temel seviye Tercümanlık kurs Programı”

Tercümanlık Kurs Programı

1.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

 

5– 8. (dört dönem= 2 yıl) “ileri seviye ”“Tercümanlık Kurs Programı”

5.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

2.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

 

6.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

3.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

 

7.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

4.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

 

8.Seviye

Tercümanlık Kurs programı

6 ay x 80 saat

Toplam 480

 

Tercümanlık Kurs Programının Dersleri Nelerdir?

Tercümanlık alanında bir kariyer hedefleyen Okur Yazar, İlk Öğretim Mezunu yetişkin, Orta Öğretim Mezunu Yetişkin, Lise, Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, ve Doktora Mezunu Kişilerin Tercüman alanında meslek edinerek hedef amaçlayan Kursiyerler;

 • Dünya Uygarlıkları,
 • Çevirmenler için İleri İngilizce,
 • Çeviri Esasları,
 • Çevirmenler için Etkili Konuşma ve Yazma,
 • Karşılaştırmalı Dil Bilgisi,
 • Not Alma ve Özetleme Teknikleri,
 • Çeviri ve Medya,
 • Çeviri Eleştirisi,

Başta olmak üzere birbirinden farklı yabancı dil seçimlerinden de özellikle %80 uluslar arası dil olan İngilizce den Türkçe ye çeviri – Türkçe den İngilizce ye veya diğer diler den de çeviri derslerinde sorumlu olacaklar. Söz konusu dersler 8 yarıyıllık eğitimleri süresinde başarı ile tamamlayan öğrencilere “Tercümanlık Meslek Yeterliktik Kurs Katılım Belgesi” verilir ve bu kurs Program mezunları “Tercüman” meslek unvanını alır. 

Tercümanlık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tercümanlar, anlıktan yazılıya dek birçok dil ve konu üzerine çeviriler gerçekleştirir. Çevirilerin gerçekleştiği dillerin ve ülkelerin kültürlerine hakimiyet söz konusu olacağından ülkeler arası kültürel geçişler sağlarlar.

Tercümanlık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tercümanlar için kariyer seçenekleri oldukça fazladır. Örnek vermek gerekirse;

 • Çeviri Ofisleri,
 • Dil Araştırma Kurumları,
 • Spor Kulüpleri,
 • Yayınevleri,
 • Konsolosluklar,
 • Elçilikler,
 • Televizyon Kanalları

Başta olmak üzere birçok yerde çalışabilirler. Ayrıca devletin ilgili bakanlıklarında istihdam olanakları da mümkündür. Ek olarak kamu kuruluşlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek sonuç belirleyici olur.

Üniversite Olmadan Nasıl Tercüman Olunur ?

Üniversite eğitimi olmadan tercüman olmak mümkündür fakat yeminli tercümanlık yapabilmek için 4 senelik üniversite mezunu olmanız gerekiyor.

Eğer dili çok dili biliyorsanız tercüme yapabilirsiniz. Yurtdışında uzun süre yaşamış ya da ailede iki dili anadil olarak konuşan kişilerin tercümanlık yapması diğerlerine göre daha kolaydır.

Özel kurslara giderek ya da Kursların online eğitimlerine katılarak (1-8 arasında olan seviyeler)

a)      1. – 4. (dört dönem= 2 yıl) Seviyelere Katılanlar, “Temel” ve “Tercümanlık Temel Seviye Meslek Yeterliktik Katılım Belgesi” verilir ve bu kurs Program mezunları “Çeviri-Tercüman” meslek unvanını alır.

 

b)     5. – 8. (dört dönem= 2 yıl) seviyelerinde, “İleri” ve “Tercümanlık ileri seviye Meslek Yeterliktik Katılım Belgesi” verilir ve bu kurs Program mezunları “Tercüman” meslek unvanını alır.

var olan yabancı dilinizi geliştirerek tercümanlık işini öğrenebilirsiniz.

Sertifikalı Tercüman Nasıl Olunur?

Sertifika belirli kurumlar verilen yetkinliğinizi ölçmek için yapılan sınavlarla verilen belgelerdir. 

Çeşitli kurumların Yüksek Kariyer Yabancı Dil Meleki ve Kişisel Gelişim Kurs programını bitirenler de sertifika almaktadırlar.

 

Bu tarz sertifikaları alarak rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz, global alanda daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Tercüman olmaya karar verdiyseniz mutlaka sertifika programlarına katılmanızı tavsiye ederiz.

 

Gelecekte Tercümanlık Mesleği Nasıl olacak?

Üniversite eğitimi olmadan tercüman olmak mümkündür fakat yeminli tercüme yapabilmek için 4 senelik üniversite mezunu olmanız gerekiyor.

Eğer dili çok dili biliyorsanız tercüme yapabilirsiniz. Yurtdışında uzun süre yaşamış yad a ailede iki dili anadil olarak konuşan kişilerin tercümanlık yapması diğerlerine göre daha kolaydır.

Özel kurslara giderek ya da Özel Kursların online eğitimlerini alarak var olan yabancı dilinizi geliştirerek tercümanlık işini öğrenebilirsiniz.

Tercüme her şeyden önce deneyim işidir. Bol bol çalışmalı ve yapılan işleri büyük dikkatle ve heves ile yapmak gerekir. 

Eğitim Belgelendirilmesi