YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Yüksek kariyer Türkçe Kursu;

Gerek Türkiye’de eğitim almak gerek çalışmak gerekse de göç ederek Türkiye’ye yerleşen yabancı uyruklu kişilere verilen Türkçe eğitimlerimiz, 12 kur olmak üzere her kur 45 saatten oluşur. Yabancılara Türkçe eğitimlerinde yabancıların gündelik yaşamlarını idame ettirmeleri, dertlerini anlatabilmeleri, dil bakımından zorluk yaşamamaları doğrultulu bir eğitim sistemi ile verilmektedir. Kurumumuzda alfabeden başlayarak Türkçe deyim ve atasözlerine kadar uzanan, Türkçenin bütün gramer yapısını ortaya koyan bir eğitim programı ile eğitim verilir.

Yabancılar için Türkçe kurslarında dil öğretimi, dört temel dil becerisinin;

  • Anlama (Dinleme-Okuma)
  • Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
  • Yazma (Yazılı Anlatım)
  • Dil Bilgisi Kuralları

Eğitim ağırlıklı olarak 4 beceri üzerinde geliştirilmesine dayalıdır.

 Yabancılar için Türkçe Dil eğitimimiz, 8 (sekiz) kişilik- 15 (onbeş) kişilik gruplar halinde, hijyen tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallına göre dizayn edilen sınıflar, zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta ve ileri düzey ile verilmektedir.

» Başlangıç Düzey: (Temel dil kullanımı) -(A1-A2) 

» Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı) -(B1-B2)

» İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı)- (C1-C2)

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Başlangıç Düzey

A

(180 saat)

A1 (90 saat)

1.Kur, 2.Kur

Temel dil kullanımı

Bu seviyede katılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

A2 (90 saat)

3.Kur, 4.Kur

Basit bilgileri aktarmak

Bu seviyede katılımcılar; kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta Düzey

 

B

(180 saat)

B1 (90 saat)

5.Kur, 6.Kur

Günlük yaşama hazır

 Bu seviyede katılımcılar; ana dili Türkçe olan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

B2 (90 saat)

7.Kur, 8.Kur

İkna edici konuşma

 

Bu seviyede katılımcılar; herhangi bir konudaki Türkçe edebi eser ya da makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri Düzey

 

C

(180 saat)

C1 (90 saat)

9.Kur, 10.Kur

Ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Türkçeyi iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

C2 (90 saat)

11.Kur,12.Kur

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Türkçeyi hiçbir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.

 

(2021) EĞİTİM DÖNEMİ

(Ücretler 01.01.2021 den itibaren 1 yıl geçerlidir)

 

Eğitim Süresi

Belge /Sertifika Türü

Taksitli

Eğitim Ücreti

Peşin

 Eğitim Ücreti

2
Ay

45

 Saat

1

Kur 

 

Belge verilir

A1/1

 

   770,-TL

          700, - TL

4

Ay

90

Saat

2

 Kur 

 

Sertifika verilir

A1

  1.400, -TL

          1.200, - TL

6

Ay

135

Saat

3

Kur

 

Belge verilir

A2/1

2.100, -TL

       1.650, - TL

8

Ay

180

Saat

4

Kur

 

Sertifika verilir

A2

2.800, -TL

       1.950, - TL

10

Ay

225

Saat

5

Kur

 

Belge verilir

B1/1

3.500, -TL

2.250, - TL

1

YIL

270

Saat

6

Kur

 

Sertifika verilir

B2/ C1

4.200, -TL

2.580, - TL

 Açıklamalar:

* Türkçe kursumuzun öğrenci belgesi ile 6 ay-1 yıl ikamet alma + 1 yıl uzatma imkânınız var 

** İkamet izni, Türkçe kursumuzun öğrenci belgesi ile 1yıl daha uzatma (1.950-TL) 

***Her ülkeden Türkiye’ye vize alıp gelmek isteyenlere Ön kayıt kabul mektubu (davet mektubu) gönderili.

ön kayıt kabul mektup ücreti: 100- usd (Amerikan dolar) veya Türk Lirası karşılığı alınır. 

**** Davet Mektubu ücreti Türkiye’ye geldiğinde kişinin kurs ücretinden düşürülür. 

 

TURKISH FOR FOREIGNERS LANGUAGE EDUCATION(Common European Framework of Reference for Languages) 

Framework Program of the European languages in Europe for foreign language learning defined common evaluation and reference system. This system at least six levels in the different areas and evaluates the competence of language  

Turkish Language for foreigners in the marketplace, 8 ( eight) pax - 15 (groups of fifteen ) people, , rich materials in the field  instructors have experienced high license (at least two foreign language know) followed by the beginning, middle, forward and high levels of driving instructors are available. 

" Start-Level : (Basic use of language)-(A1-A2) ,

" Mid - Level (Independent use of language)-(B1-B2) 

“ The High Level (Competent language use)- (C1-C2) 

TURKISH LANGUAGE COURSES FOR FOREIGNERS 

THE PROGRAM NAME

CONTENT OF THE PROGRAMME

 Start

Level 

A

180 hours

A1

(90 hours)

1. and  2. Step

Listening: I can understand familiar words and very basic phrases when people speak slowly and clearly.

Reading: I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on notices and posters and in catalogues.

Speaking: I can interact in a simple way. I can use simple sentences to describe where I live and people I know.

Writing: I can write a short, simple postcard, for example sending holiday greetings.

A2

(90 hours)

3. and  4. Step

 Listening: I can understand very basic information. I can understand the main point in short, clear, simple messages and announcements.

Reading: I can find specific information in simple texts (advertisements, menus and timetables) and can understand simple personal letters.

Speaking: I can communicate about simple, routine tasks. I can use a series of  sentences to describe my private life and my job.

Writing: I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.

Middle 

Level

 

B1,

B2

180 hours

B1

(90 hours)

 

5. and  6. Step

 Listening: I can understand the main points of speech on matters of work, school, leisure, etc. I can understand radio or TV programmes if people speak clearly.

Reading: I can understand everyday texts on personal or work matters. I can understand descriptions of events and wishes in personal letters.

Speaking: I can take part in conversations on family, hobby, work, travel and current events.

Writing: I can write simple texts on familiar topics. I can write personal letters describing my experiences and impressions.

B2

(90 hours)

7. and  8.Step

Listening: I can understand extended speech and lectures and most TV and current affairs programmes and films.

Reading: I can read articles and reports in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.

Speaking: I can interact with native speakers and take an active part in discussions.

Writing: I can pass on information in reports and essays giving reasons for or against a point of view.

High

Level

 

C1,2

180 hours

 C1

 (90 hours)

9. and  10. Step

Listening: I can understand extended speech. I can understand television programmes and films without too much effort.

Reading: I can understand long, complex factual and literary texts and appreciate distinctions of style. I can understand specialised articles and longer technical

Speaking: I can express myself fluently and spontaneously and with precision. I can present detailed descriptions of complex subjects, rounding off with an appropriate conclusion.

Writing: I can write about complex subjects in letters, essays or reports. I can select the appropriate style for these.

C2

(90 hours)

11. and 12.Step

Listening: I can understand specialised lectures or presentations employing a high degree of colloquialism, regional usage or unfamiliar terminology.

Reading: I can understand abstract or specialised texts structured in a complex way, such as handbooks, academic articles or works of literature.

Speaking: I can give a talk in clear, smoothly-flowing speech on a complex subject and can deal with expressing implications and allusions.

Writing: I can summarise information from different sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation of the overall result.

 (2021) EDUCATION PERIOD

 (Fees are valid for 1 year from 01.01.2021) 

Training Time

Certificate 
Type

Training FEE

Cash Discount Fee

2

Months

45

Hours

Step

 

Document

A1/1

770, -

Turkish liras

700, -

Turkish liras

4

Months

90

Hours

2

Step

 

Certificate

A1

1400, -

Turkish liras

1.200, -

Turkish liras

6

Months

135

Hours

3

Step

 

Document

A2/1

1.850, -

Turkish liras

1.650, -

Turkish liras

8

Months

180

Hours

4

Step

 

Certificate

A2

2.800, -

Turkish liras

1.950, -

Turkish liras

10

Months

225

Hours

5

Step

 

Document

B1/1

3.500, -

Turkish liras

2.250, -

Turkish liras

1

YEAR

270

Hours

Step

 

Certificate 

 B2-C1

4.200, -

Turkish liras

2.580, -

Turkish liras

  Descriptions: 

 * With the student certificate of our Turkish course, you have the opportunity to take 6 months-1 year residence + 1 year extension. 

 ** Residence permit, extension of our Turkish course for 1 year with a student certificate (1.950-TL) 

 *** those who want to get a visa to come to Turkey from each country accept pre-registration letter (letter of invitation) acceptance

letter sent to the pre-registration fee: (100- Usd) (US dollar) or received against the Turkish lira. 

 **** Invitation Letter fee will be deducted from the course fees when people came to Turkey.