BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİMİZ

Bilgisayarlı muhasebe eğitimlerimiz en temel konularını ve en güncel mevzuat bilgilerini içermektedir. Her bir konunun detaylı anlatımıyla muhasebenin temelden ileri düzeye kolayca öğretilmesi amaçlanmıştır. 60 saatlik bilgisayarlı Muhasebe ders anlatımıyla konulara her boyutuyla bakılmış, ayrıca Katılımcılara ders dokümanları ücretsiz verilmektedir. Ayrıca en son Muhasebe Mevzuat, Tebliğ, Karar ve Yönetmelikleri ile en son özelgeler, ders ortamında katılımcılara bilgi olarak aktarılmaktadır.

 

Neden Muhasebe Eğitimi?

Muhasebe alanında iş bulmak için Muhasebe Eğitimi olmazsa olmaz bir ön şarttır. Bilgisayarlı muhasebe eğitimimiz içinde yer alan uygulama eğitimle amaçlanan genel vergi ve muhasebe uygulamalarının özellikle işletmelerde en çok kullanılan konuları üzerinde detaylı çalışmalar yaparak, çalışanların bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Eğitimimiz esnasında uygulamada sıklıkla yapılan hatalar irdelenecek, tartışmalı hususlar analiz edilecek ve uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek Bilgisayar uygulama (Eta ,Logo, Mikro ) ticari programları üzerinde uygulamak üzere detaylı birçok örnek yer almaktadır.

Kimler Almalı?

Bu eğitimi serbest muhasebeci, mali müşavir, KOBI’ ler de muhasebe departmanı elemanı ya da muhasebe hakkında bilgi sahibi olmak isteyen orta ve üst düzey şirket yöneticilerine yönelik hazırlanmıştır.

Bu eğitim Kimlere Ne Kazandıracak?

Muhasebe Departmanında Çalışanlara: Muhasebenin temelini kavratmak, vergi ve muhasebe uygulamalarında kendilerini geliştirme, bilgilerini güncelleme ve yorum yapabilme yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir.


Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere: Bilgilerini güncellemek, mali tabloların analizinde becerilerini geliştirmek, daha geniş bakış açıları kazandırmak, yorumlama yeteneklerini geliştirmek, mali tabloların denetlenmesi ile ilgili bilgileri vermek ve meslek mensuplarını mesleğin üst kademesine hazırlamaya yöneliktir.


Şirket Yöneticilerine: Muhasebe bilgilerini geliştirme fırsatı sunmak, karar verme ve uygulamayı kolaylaştıracak araçları ve yöntemleri tanıtmak, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinde yardımcı olacak araçları etkin kullanma becerisi kazandırmaya yöneliktir.

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE KURSU DERS PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI

 • Muhasebeye giriş,1. 2. sınıf tacirler, sınıf değiştirme, ticari kazancın tespit yolları
 • Ticari Belgeler(irsaliye, fatura, serbest meslek mk. Müstahsil mk. Gider mk. Kira mk.)
 • Ticari Belgeler(Değerli kâğıtlar-kambiyo senetleri)
 • TTK ve VUK açısından sorumluluklar(işe başlama-bırakma, yıllık kazanç, KDV, gelir stopaj beyanları)
 • Katma Değer Vergisi(KDV Listeleri, Matrah, Hesaplanan-İndirilecek KDV/Tarh, Beyanname, Tahakkuk, Ödeme)
 • Limited Şirket üzerinde: Ön Muhasebe Kursu Uygulamalarına  giriş
 • Belgeleri Tanıma, Stok Takibi, Maliyet Yöntemleri, Cari Hesap Takibi
 • Bilgisayara giriş, Klavye tanıtımı, ETA’ ya giriş, Şirket Açma-Kapama/Stok, Cari, Kasa, Banka kart tanımları
 • Ticari Paket Programların Tic. Muhasebe Entegrasyonu: Uygulama -Fatura girişleri ETA
 • Stok-Fatura rapor, hareket kontrolü ETA
 • Cari-Kasa modülü  nakit hareketler, Cari program dekontları ETA
 • Çek-Senet Takibi: Çek-Senet Giriş Bordroları ETA
 • Müşteri-Firma Çek/Senet Çıkış Bordroları ETA
 • Çek-Senet diğer işlemler/Çek-Senet Takip kartları Cari Hareket Raporları ETA
 • ETA/Ticari Muhasebe Kursu Etüt
 • LOGO-GO/Yönetim-Firma-Kart/dönem Tanımları(Sistem İşletmeni)
 • LOGO-GO/Stok-Cari-Fatura (Ticari Sistem)
 • LOGO-GO/Çek-Senet(Ticari Sistem)
 • LOGO-GO/Kasa-Banka (Ticari Sistem)LOGO Ticari Muhasebe Etüt
 • MİKRO/Mikro kur / Veri Tabanı-Firma Tanımları / Program Akış parametreleri
 • MİKRO/Standart Seri / Satın alma-Satış-Stok Kartları- hareketler ve raporlama
 • MİKRO/ Standart Seri / Finans Yönetimi kartlar-hareketler/Ticari Muhasebe kursu Etüt

BİLGİSAYARLI GENEL MUHASEBE KURSU DERS PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI

 •  Muhasebeye giriş,1. 2. sınıf tacirler, sınıf değiştirme, ticari kazancın tespit yolları
 • TTK ve VUK açısından sorumluluklar(işe başlama-bırakma, yıllık kazanç, KDV, gelir stopaj beyanları)
 • Katma Değer Vergisi(Kdv Listeleri Matrah Hesaplanan-İndirilecek KDV/Tarh, Beyanname, Tahakkuk, Ödeme)
 • Limited Şirket Projesi üzerinde Genel Muhasebe uygulamalarına giriş
 •  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu sorumlulukları (İşyeri-İşçi Bildirim. Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgesi ve diğer bildirim ve yükümlülükler)
 • Ücretten yapılan kesintiler(sgk-İşsizlik Prim,GV,DV),Net Ücret,Ücret Bordrosu düzenleme,Muhtasar Beyanname-Asgari Geçim İndirimi
 • ETA-bordro modülü, İŞKUR ve SGK BİLDİRİMLERİ
 •  ETA-bordro modülü, Bilanço esasına giriş, Hesaplar, sınıflandırılması, Genel İşleyişleri
   Bilanço(Aktif-Pasif Hs.)Gelir Tablosu (Gider-Gelir Hs.) Tic. Defterler, Yevmiye, Kebir, Mizan, Monografi
 • KDV hesapları, Çeşitli yevmiye kayıtları, Monografi
 •  ETA Muhasebe(Hesap Planı-Muhasebe Fişi)
 •  ETA Muhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)Geçici Vergi Tahakkuku-Beyanı
 •  ETA Muhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)
 • Dönem sonu(Amortisman, Yansıtmalar, Kapanış İşlemleri, Mali Tablolar, Yıllık Kurumlar-Gelir Vergileri, geçici vergilendirme)
 • Ticari Muhasebe - Genel Muhasebe Entegrasyonu